Thành lập doanh nghiệp


Làm cách nào để thu hồi nợ nhanh nhất?

Làm cách nào để thu hồi nợ nhanh nhất?

   Câu hỏi: Công ty tôi cung cấp hàng cho một công ty khác từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010 có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Cho đến nay số tiền công ty kia nợ công ty tôi là 600 triệu đồng. Nhưng tôi được biết là công ty đó vừa xảy ra hỏa hoạn có khả năng không đủ chi trả nợ nần vì vậy tôi muốn hỏi làm cách nào để đảm bảo công ty đó sẽ trả số tiền còn nợ cho công ty tôi? Xin cám ơn!

Đọc thêm...
Trường hợp nào doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

  Câu hỏi: Trường hợp nào doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh? Gửi bởi: Dung Trung Nguyen

Đọc thêm...
Tôi có quyền sử dụng phần vốn góp của mình để trả nợ hay không?

  Câu hỏi: Trong trường hợp tôi là thành viên góp vốn vào doanh nghiệp, vậy tôi có quyền sử dụng phần vốn góp của mình để trả nợ hay không? Gửi bởi: Dung Trung Nguyen

Đọc thêm...
Tôi muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải làm thủ tục như thế nào?

  Câu hỏi: Khi doanh nghiệp được cấp Gấy chứng nhận đăng ký kinh doanh muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải làm thủ tục như thế nào? Gửi bởi: Dung Trung Nguyen

Đọc thêm...
Chú ý khi đặt tên cho doanh nghiệp mới thành lập?

  Câu hỏi: Khi thành lập doanh nghiệp để kinh doanh, đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho đúng quy định của pháp luật? Chúng tôi đang dự định thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh, có nhiều phương án đặt tên được đưa ra. Xin cho biết các quy định của pháp luật về đặt tên doanh nghiệp (Bạn Huyền Trang, Hà Nội)

Đọc thêm...
Thủ tục bổ sung ngành nghề: Tư vấn tài chính, Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế

  Câu hỏi: Công ty chúng tôi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh sau: Tư vấn tài chính, dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế. Hiện tại công ty có 2 ( hai) chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài Chính cấp. Vậy công ty chứng tôi đã đủ điều kiện chưa? nếu chưa thì cần bổ sung thêm điều kiện nào? Xin chân thành cảm ơn!

Đọc thêm...
Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm những nội dung gì?

  Câu hỏi: Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm những nội dung gì? Gửi bởi: Dung Trung Nguyen

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

  •  
  •  << 
  •  < 
  •  1 
  •  2 
  •  > 
  •  >> 
  •  

Trang 1/2