Hóa đơn, kế toán thuế


Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

   1. Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ.

Đọc thêm...

Vì sao nên đổi năm tài chính ?

Vì sao nên đổi năm tài chính ?

Trong lúc đa số các công ty niêm yết đều chọn niên độ tài chính trùng với năm Dương lịch, tức bắt đầu từ ngày 1.1 và kết thúc vào 31.12 hẰng năm, cũng có không ít công ty đặt niên độ tài chính khác với thông lệ. Mục đích của họ là gì?

Đọc thêm...
Đối tượng nào phải mua hóa đơn của cơ quan thuế?

Thời gian qua, nhiều đơn vị quan tâm đến một số nội dung tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.   

Đọc thêm...
Khởi nghiệp tại Nhật Bản và những “vật cản” gia đình

Doanh nhân Nhật Bản gặp nhiều trở ngại từ phía gia đình khi nhiều người vẫn quan niệm công việc ổn định tại một công ty lớn mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Đọc thêm...
Cơ quan thuế xác thực thêm gần 500 nghìn hóa đơn điện tử

Thêm gần 500 nghìn hóa đơn điện tử nữa được cơ quan thuế xác thực tính từ đầu năm đến nay.    

Đọc thêm...